L'Escola Bressol Municipal La Baldufa és un servei municipal situat al poble de Vilanova del Vallès. Acollim a infants de 4 mesos a 3 anys. Està gestionada per la cooperativa INCOOP S.C.C.L,  d'iniciativa social sense ànim de lucre.

És un espai on volem viure experiències, compartint un temps i unes vivències per reflexionar. 

Ens basem en una pedagogia de la quotidianitat,  pensem que el rol de l'escola és acompanyar i ajudar els infants a trobar-se amb ells mateixos, a saber què volen, a saber triar i a tenir eines per enfrontar-se i resoldre amb èxit els reptes que els plantegi la vida.


Us volem oferir una escola on:

  • Es parteix del joc, l'exploració i l'experimentació com a eina d'aprenentatge
  • Es dóna coherència i sentit pedagògic a les vivències dels infants 
  • És té cura de l'espai, el gest, la mirada, dels materials i de l'entorn
  • Es prioritza la vivència lliure
  • Es valora el contacte amb la natura

Escola Homologada pel Departament d'Educació

Codi del centre: 08064258

                                                               Pla d'actuació Covid 19 EBM La Baldufa: