Joc i experimentació 

El joc, l'experimentació i la manipulació són la base de l'adquisició de coneixement de l'infant, per tant, cal vetllar perquè els nens i nenes es desenvolupin a partir de les seves pròpies vivències i a partir del desenvolupament dels sentits.


A través del joc, l'infant descobreix les propietats dels objectes que l'envolten, resolt diferents situacions de la vida quotidiana i aprèn què hi pot fer (posar, treure, llançar, fer com si fos...). D'aquesta manera l'infant expressa la seva manera de veure el món i simbolitza el que sent, crea, imagina, estableix relacions, etc.

Respectem les creacions dels infants i utilitzem material:

-No estructurat

-Reciclat

-Natural


S'ofereix espais de joc i materials, que anomenem espais d'aprenentatge, per tal que l'infant pugui desenvolupar les seves capacitats. Per tant hem de tenir en compte les condicions en què es desenvolupa el joc i oferir: espais segurs i tranquils, amb lliure moviment i temps suficient per gaudir-lo i amb materials diversos que enriqueixin el joc.