La relació amb les famílies

La família és el primer univers de relacions, el marc de referència més significatiu per als infants, el bressol de la seva persona i del seu creixement.


L'Escola Bressol la Baldufa es defineix com a escola oberta on les famílies són membre actiu de la comunitat educativa; convidem a compartir petits moments del dia a dia, participant a les festes de l'escola i tallers, acompanyant a les sortides del nostre entorn proper. 

El context familiar és essencial pel procés de creixement dels infants i establim els mecanismes necessaris per a assegurar l'educació compartida: entrevistes, reunions, trobades, l'agenda, comunicació directa a les entrades i sortides.  


Els vincles que s'estableixen des del primer moment amb les famílies, són molt importants per als infants, ja que aquests sense el seu suport (la seva tranquil·litat, la seva confiança...), no podrien trobar-se segurs en aquest context nou per ells/es.

 L'AMPA és l'associació sense ànim de lucre formada per famílies dels infants de l'escola. Organitzen  diferents  propostes com: la festa de Nadal, el comiat de final de curs, xerrades amb les famílies,  fan aportacions de material pedagògic...