Paper de l'adult

Ens queda lluny la funció de l'adult com a transmissor (que té els coneixements i els ensenya) de sabers i coneixements i, en canvi, sorgeix un professional integrat en els diferents contextos que projecta a l'aula i és capaç de:


-Ser cocreador de saber i cultura

-Confiar en les possibilitats i capacitats dels infants

-Escoltar

-Observar per fer-se conscient del què està passant

-Crear contextos en els quals les curiositats, teories i investigacions dels infants puguin sentir-se legitimades i escoltades  

El paper del professional ha de ser el de reconèixer les necessitats existents en el grup (tant d'infants, com de famílies, com ambdós alhora) i així poder planificar i/o organitzar experiències que els donin resposta  

L'infant neix, creix i es desenvolupa en uns determinats contextos de vida, en els quals ha de trobar les condicions necessàries per al seu desenvolupament, oferint-li oportunitats i reptes per a impulsar les seves capacitats.