La nostra intervenció educativa 

Els principis que orienten la nostra intervenció educativa a l'escola, responen a la concepció constructivista i a la idea d'aprenentatge significatiu, segons els quals l'infant aprèn a partir de la pròpia elaboració, comptant amb el seu propi bagatge.


Vida quotidiana

La vida quotidiana és la pedagogia que promou el dia a dia a l'Escola Bressol Municipal La Baldufa. 

 Els petits moments de la vida, rutines relacionades com el canvi de bolquer, l'esmorzar, l'hora de dinar, el descans, les propostes d'exploració i manipulació de diversos objectes i/o joguines, les relacions amb els seus iguals i amb els adults, transmeten infinitats d'aprenentatges.

Ens inspirem dels principis educatius de la Institució Emmi Pikler a Budapest


-Llibertat de moviment: El valor de l'activitat autònoma, basada en la iniciativa de l'infant, que li assegura un desenvolupament motor sa i autònom.


-L'estabilitat i la regularitat: Cada infant de l'escola tindrà el privilegi de disposar d'una relació íntima, única i estable entre una educadora i un infant. Això es donarà de manera especial durant els moments de cura i d'atenció com el canvi de bolquers, el control d'esfínters i els àpats

-La presa de consciència en l'infant sobre ell mateix i sobre el seu entorn immediat: L'adult en la relació individual descrita en l'espai anterior, a través dels gestos i de les paraules afavorirà l'aprenentatge dels límits físics i psíquics de l'infant considerant-lo com a ésser únic capaç d'establir relacions i que influeixen els esdeveniments del seu entorn.

- El benestar: com a un estat de salut física que és resultat i alhora el facilitador dels tres principis anteriors. El contacte amb l'aire lliure, el joc, el tipus de materials i teixits, la higiene, l'alimentació sana i equilibrada, etc. 

Aprendre és construir significats i atribuir sentit a la realitat que l'envolta. Aquests significats enriqueixen el propi coneixement i li permeten la seva aplicació a noves situacions cada vegada més complexes.