Principis pedagògics

La nostra línia metodològica és compartida per tots els membres de l'equip orientada al desenvolupament integral de les capacitats dels infants d'aquestes edats. Els eixos vertebradors són fomentar el desenvolupament de:

  • L'autonomia
  • L'aprenentatge a través del joc i la descoberta
  • La col·laboració
  • La creativitat


         Pedagogia de la quotidianitat

La metodologia de la nostra escola es caracteritza per la pedagogia de la quotidianitat i que els infants aprenguin tot jugant i descobrint per ells mateixos compartint les pròpies vivències, les experiències i les relacions amb els altres. Tenim en compte el joc i l'experimentació oferint propostes i materials pensats i cuidats; l'actitud de l'adult és primordial i és per aquest motiu l'acompanyament a infants i famílies és respectuós, l'escola bressol és l'espai on es potencien les relacions entre iguals i on s'ha de tenir molta cura de l'organització dels espais

Emmi Pikler

Els principis de respecte i de sensibilitat pels infants, tot vetllant per la seva autonomia.


Malaguzzi i Reggio Emilia

Concep a l'infant com un subjecte amb multitud de potencials, amb possibilitat d'autonomia i d'utilitzar una gran diversitat de llenguatges i de formes de comunicar-se (verbals, plàstics, musicals, corporals...).

 


Pedagogia No

directiva

Es respecta l'activitat espontània, intentant alhora provocar el mínim d'interferències tot propiciant els materials i entorns necessaris per al creixement harmònic de l'infant sense accelerar processos.

Relació amb la natura

Considerem molt important transmetre el valor de la natura. L'espai exterior esdevé un espai on descobrir i experimentar.

Donem molta importància al jardí, com un espai més de l'escola, ric en oportunitats d'aprenentatge; hi tenim un hort, plantes i arbres per a crear un entorn que contribueixi a què els infants creixin en salut i gaudeixin del joc natural